Termeni și condiții

Termeni si conditii referitoare la protectia datelor cu caracter personal

Prin completarea formuarului iti dai acceptul ca datele transmise sa fie prelucrate in scop comercial.

Scoala Armonia cu sediul in Strada Profesor Ion Maiorescu 37, Sector 2, Bucuresti este compania care administreaza siteul www.scoalaarmonia.ro

Pentru folosirea site-ului in cele mai bune conditii, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor afisate pe acest site

Din pacate, conform Regulamentului general privind protecția datelor ”GDPR” este nevoie de acceptul tau pentru a putea comunica electronic.

Incepand cu data de 25 mai 2018 va fi abrogata Directiva 95/46/CE (si Legea nationala nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date) si va fi aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor”/”GDPR”).

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este ww.scoalaarmonia.ro adresa de corespondență fiind contact@scoalaarmonia.ro

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității, Dvs sa vindeti produsele adaugate pe site. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679, care in Romania se aplica incepind cu 25 mai 2018; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

3. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.

4. Datele tale cu caracter personal nu pot fi prelucrate de alte entități

5. Datele tale cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă nelimitata.

6. Ai dreptul de a ne solicita accesul la datele tale cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, ai dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.

7. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă) te va împiedica să adaugi un anunt

8. De asemenea, ai dreptul de a-ti retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu iti va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a-ti retrage consimțământul.

9. Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideri că ti-au fost încălcate drepturile.

Lista tuturor drepturilor tale odată cu adoptarea și implementarea GDPR

Prin urmare, în calitate de client al scoalaarmonia.ro ai următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare- poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare- poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; nu se poate solicita stergerea datelor decat dupa incheierea relatiilor contractuale;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării- poți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție- te poți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor- poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere- poți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul tau, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau iti poți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare. Iti poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail contact@scoalaarmonia.ro

Datele preluate in orice mod prezentat mai sus, pot fi introduse in:

– sistemul propriu de newsletter

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

http://www.dataprotection.ro/

error: Acest conținut este protejat!!